Vítejte na Statečku u Lněníčků

Jsme malá rodinná ekofarma hospodařící prozatím na 45,4 ha zemědělské půdy. Náš stateček najdete na úpatí Doupovských hor v malé obci zvící Nepomyšl. Ekologicky hospodaříme oficiálně od dubna 2007, principy ekologického zemědělství však dodržujeme již od samých počátků našeho zemědělského snažení v roce 2001. Jsme prvním ekologickým hospodářstvím v okrese Louny.

Zatím obhospodařujeme 7,9 ha luk a pastvin, 21,9 ha orné půdy a 15,5 ha ovocných sadů. V osobním vlastnictví máme cca 6 ha půdy, zbytek máme pronajatý od soukromých vlastníků, od obce či od Pozemkového fondu ČR. Do budoucna usilujeme o rozšíření výměry našeho hospodářství na cca 50 ha, pokud možno vlastních, přičemž většinu půdy chceme postupně převést na trvalé kultury v podobě extenzivních ovocných sadů nebo na zeleninové a bylinkové záhony.

Dlouhé roky neobdělávanou, většinou značně zaplevelenou, uhutněnou a mrtvou ornou půdu se postupně snažíme zbavit plevele, zkypřit, provzdušnit a obohatit o organické živiny, zkrátka celkově ji oživit. Zhruba 2 ha půdy se nám již podařilo uvést do stavu vhodného pro pěstování zeleniny, 2 ha obděláváme tak, aby byly vhodné pro pěstování léčivých rostlin a koření a 2 ha jsme vyčlenili pro produkci krmiva pro naši zvířenu. Zbývající plochy připravujeme na zúrodnění či zatravnění a na extenzivní výsadbu ovocných stromů.

Ze zeleniny se prozatím zaměřujeme na kořenovou zeleninu (celer, mrkev, pastiňák), cibuloviny (cibule, česnek), luskoviny (hrách, fazolky) a na pěstování dýní Hokkaidó. U dalších druhů zeleniny prozatím testujeme, čemu dalšímu se bude v našich podmínkách srážkového stínu dařit.

Z bylinek testujeme ve větším množství heřmánek a měsíček lékařský, v malém všechno možné. Bylinkám se zatím nedaří, především díky velkému zaplevelení půdy, ale určitě bude lépe. Makáme na tom.

Na krmení (ale i konzum) pěstujeme brambory, řepu a obiloviny, z nich především oves a ječmen.

Naše ovocné sady jsou z 90 % nově vysazené. Sázíme odrůdy vyšlechtěné ze starých osvědčených odrůd, rezistentní vůči mnoha chorobám. Zatím u nás najdete většinou jabloně, s klesajícím počtem pak hrušně, třešně, švestky, rybízy a maliníky. Obhospodařujeme i pár hektarů starých ovocných sadů, o jejichž znovuoživení usilujeme. Do budoucna plánujeme výsadbu původních doupovských odrůd ovocných dřevin, výsadbu méně běžných ovocných druhů (kdouloní, aronii, moruší apod.) a výsadbu ořešákového sadu.

Co se týče zvířatek, najdete u nás kozy, ovečky, kravky, slepice, husy a samozřejmě několik psů a koček.

Ovečky chováme od roku 2007 především na maso. Máme ovečky plemene Oxford Down, Zwartbless i kříženky. Krom masných vlastností využíváme především jejich „sekačkovskou“ funkci. Naše stádečko čítá 16 ovcí.

Kozy chováme od června 2006. Základ našeho stáda tvoří 2 plemenné kozy bílé krátkosrsté, bezrohé formy, Mona a Lisa a jejich dcery Mája, Anu, Danu, Elis a Mína. Rádi bychom dosáhli 30hlavého stáda koz. Kozy chováme samozřejmě na mléko, vyrábíme z něj sýry, tvaroh i máslo, vše zatím jen pro vlastní spotřebu. Po vybudování mlékárny a sýrarny plánujeme prodej těchto produktů ze dvora.

Kravičky chováme tři – emeritní krávu Zuzanu, která je již v důchodu, ale stále funguje jako zdroj kvalitního hnojiva, kravičku Báru - dosud velmi dobře produkční, i když už také starší kravičku, a její dceru Divu, mladou kravičku. Chováme Jerseyky.

Slepiček máme už několik desítek, chov chceme ještě významně rozšířit na produkci vajec i drůbežího masa. Naše první kuřátka kvočna vyseděla v červenci 2008, od té doby nám spousta kuřátek přibyla jak díky kvočnám, tak díky líhni, ale taky spousta drůbeže ubyla, především zásluhou zdejších lišek a jezevců.

Podobně jsme na tom s husami. První housátka se nám vylíhla na jaře roku 2009, od té doby každý rok nějaké to housátko přibylo. V prosinci 2011 nám pak naše pracně vychované husí hejno výrazně zredukoval pes Hruška, a tak jsme v roce 2012 museli začít téměř od píky. Po získání základního chovného hejna budeme producenty výborných martinských hus.

A až vše bude fungovat, chystáme se do hospodářství přivést pár koní a pár oslíků – pro potěšení i pro práci. Ale to je ještě hudba budoucnosti.

Jako správní ekologičtí zemědělci se nesnažíme zabývat jen ryzím zemědělstvím, ale aktivně se věnujeme i přírodě a ochraně životního prostředí. Zapojili jsme se do projektu Ekozemědělci přírodě. Vysázeli jsme cca 0.5 ha smíšeného lesa, lipovou alej, švestkovou alej, několik remízků, obnovili jsme dva staré a neprostupným trním a hložím zarostlé ovocné sady, vysadili jsme zatím 13 ha nových extenzivních a vysokokmenných ovocných sadů, vysadili jsme několik solitérů vzácného jeřábu oskeruše, udržujeme dvě biocentra.

V roce 2008 jsme se stali spoluzakladateli Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle, které finančně i personálně podporujeme. Naší snahou je do ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty vtáhnout rodiče s malými dětmi.

Od r. 2009 provozujeme u nás na statečku 1. agroenvironmentální centrum na Lounsku. Je obdobou oblíbených ekocenter, více se ale věnujeme propojení zemědělství a ochrany přírody. Poskytujeme ekovýchovné programy pro mateřské, základní i střední školy. Kromě vzdělávacích programů pro děti nabízíme i několik programů pro rodiny.

Novinky

První farmářský trh

17.07.2012 12:26
V sobotu 14. 7. jsme se poprvé odhodlali vyrazit na farmářský trh. Donutila nás k tomu obrovská úroda hrášku. Oslovili jsme správce trhů v Chomutově a v Lounech, abychom získali základní informace, za jakých podmínek se můžeme trhu zúčastnit, kdy a kam dojet, kolik zaplatit za místo ke stání atd....

Dú ovečky, dúúúúúú ...

12.07.2012 17:33
... jedna za druhúúúú. Minulý pátek přibyly k nám na stateček nové obyvatelky. Jako dárek k narozeninám dostal Martin 16 nových nožiček v podobě 3 oveček plemene Oxford Down (70 %) a jedné malé Zwartblessky (taky tak nějak :-D). Naše oveččí stádečko tak čítá 23 ks - 7 beránků a 16 ovcí. Za...

Pravidelná kontrola ABcert

17.05.2012 15:23
Dnes jsme absolvovali pravidelnou roční kontrolu ekozemědlce. Kontrolor ABcert pečlivě prošel účetnictví, evidenci hnojení a pastevní deník, evidenci zvířat, evidenci veterinárních zásahů, evidenci krmiv a osevní plány. Zkontroloval dobytek a pozemky, prošel s námi zeleninové záhpny. Zkontroloval...

Bejk Stejk

01.04.2012 10:16
Po nutných administrativních peripetiích se nám konečně podařilo získat povolení k domácí porážce skotu maldšího 24 měsícu. Pro býčka Ferdu Klíčka ne příliš dobrá zpráva, pro naši potravinovou soběstačnost zpráva skvělá. A tak se včera z Ferďáka stal "bejk" Stejk, jak se o něm onehdá vyslovil náš...

Koukám jako Puk

26.02.2012 08:49
Po masopustním veselí v neděli 12. 2. se mi dnes nevstávalo zrovna snadno :-D. A tak když jsem šla krmit, doufala jsem, že mne nečeká žádná bojovka. Pán Bůh se ale rozhodl mé tehdejší o(b)žerství řádně ztrestat - když jsem přišla k Divé a Báře do chléva, pod Barunkou už se vyvalovalo další...

První letošní kontrola je za námi

24.02.2012 10:07
Dnes nás svou kontrolou počastovala Státní veterinární správa. Výsledek - bez závad :-D.

Bohoušek

24.02.2012 09:44
Tak máme o radost i starost víc. Před 8 dny se naší nejmladší ovečce Klaris narodilo jehňátko - beránek. Trošinku nás to překvapilo, protože Klaris je teprve 9 měsíců! A ona sama byla svým bahněním také pěkně zaskočena - beránka sice pečlivě olízala, pořád si ho ňuchla, ale když se chtěl chudinka...

Je to kluk jako Buk

24.01.2012 16:42
Tak už je to tady. Ve čtvrtek 19. 1. 2012 odpoledne na Divou přišla její hodinka a narodil se jí kluk jako buk. A tak mu tak říkáme. Do naší kravské rodinky tak přibyl býček Buk. Stávající sav krav na statečku tedy je: emeritní kráva Zuzana, čerstvá mamina Divá, čekájící se Bára, statný býk Ferda...

Divá (a) Bára

18.10.2011 12:21
Snad už to můžu pomalinku napsat a nic se nestane. Od 15. 8. 2011 máme 2 nové kravičky. Přivezli jsme si je z Krupé na Rakovnicku. Starší z nich je 50 % Jersey, mladší - dcera té první - má z Jerseye už 75 %. Starší kravičce daly děti doma jméno Barbie kvůli jejím krásným buličím očím. Nám to ale...

Hráškobraní začíná!!!!!

05.08.2011 15:30
Přátelé, kamarádi, milovníci hrášku, rozhodně neváhejte, popadněte tašky a košíky a přijeďte si nasbírat čerstvý, slaďoučký, zelený hrášek. Lusky už jsou nalité, je čas je vysbírat, než začnou hořknout a tvrdnout. Cena za 1 kg hrášku samosběrem je 40 Kč. Nemáte-li možnost či čas věnovat se...