Pravidelná kontrola ABcert

17.05.2012 15:23

Dnes jsme absolvovali pravidelnou roční kontrolu ekozemědlce. Kontrolor ABcert pečlivě prošel účetnictví, evidenci hnojení a pastevní deník, evidenci zvířat, evidenci veterinárních zásahů, evidenci krmiv a osevní plány. Zkontroloval dobytek a pozemky, prošel s námi zeleninové záhpny. Zkontroloval původy osiv a certifikáty sadby. Zkrátka 4 hodinky měl co na práci. Výstup kontroly: bez závad a bez připomínek.

Zpět