Hospodaří celá rodina

 

Na farmě hospodaří celá naše 4členná rodina - já, Zdenka, můj muž Martin a naši dva malí pomocníčci Matěj (2004) a Martínek (2007).

Kde jsme se v Nepomyšli vzali a proč jsme se rozhodli pro ekozemědělství?

Martin je nepomyšlský rodák - vyrůstal tu a od táty a svého dědy, kteří hospodařili i v dobách sedláckého temna, vstřebával veškerá zemědělská moudra. Protože je ale Martin praktik, pro studium si nevybral zemědělský obor, ale pozemní stavitelství na střední škole v Kadani. Že bych chtěl hospodařit stejně jako jeho předci, tušil ale už jako malý kluk, kdy měl rozjetý slušně prosperující chov králíků. Takže jeho volba byla jasná.

Já se do Nepomyšle přivdala. Jsem panelákové dítě z města, ale prázdniny strávené u dědečka na východním Slovensku a dětství prožité u krav a koní ve mně zanechalo nesmazatelnou touhu mít někdy farmu. Protože jsem ale byla zároveň tělem i duší ochránce přírody, rozhodla jsem se pro studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Když jsem ji v roce 2001 opouštěla, znala jsem už svého budoucího muže a už jsme věděli, že chceme farmařit. A aby byly uspokjeny i mé ekologické potřeby, bylo jasné, že budeme farmařit ekologicky.

Tak byly položeny základy Ekologického hospodářství Stateček u Lněníčků.

V roce 2001 jsme oseli své první pole, tentokrát ještě pronajaté, v roce 2002 jsme se vzali, v roce 2003 se nám povedlo od restituenta koupit vlastní 3 ha pozemek, kde jsme začali budovat hospodářství - zahájili jsme stavbu domu, vysázeli první sady, postavili první chlévy, v roce 2004 se nám narodil Matěj, v roce 2005 jsme se stěhovali do našeho domu, v roce 2006 jsem dostala k svátku první pár koz, v roce 2007 se nám narodil Martínek, koupili jsme krávu, ovce a husy a oficiálně jsme vstoupili i se všemi nakoupenými a pronajatými pozemky do režimu ekologického zemědělství. Od té doby se naše hospodářství rozrůstá a rozrůstá. V červenci 2014 jsme se rozrostli o třetího prince Mikuláše. Na farmě už nám tak hospodaří tři bratři.

Martin má na starosti základní chod farmy, tedy orání, setí, sklizeň, já především administrativu, marketing a ekologickou výchovu. Oba makáme na sázení a údržbě sadů a na zeleninové zahradě. Matýsek krmí psi, Martínek kočky a Mikulášek zatím sám sebe.

Práce je dost a dost a po deseti letech našeho hospodaření začíná být konečně vidět  nějaký výsledek. Vyhráno ale není, pořád je ještě moc věcí, které musíme postavit, vylepšit, vypilovat. Zkrátka - nenudíme se :-D.