Hic sunt leones

Hic sunt leones. Zde jsou lvi. Tak v dávných dobách cestovatelé označovali na mapách „bílá místa“ – končiny dosud nezmapované, kam nevkročila lidská noha a jichž se nedotkla lidská ruka. Na úpatí největší české sopky jsou stále ještě lvi. Coby dávní objevitelé se žáci vydají na cestu do neznáma. Putování okolní krajinou a poznávání základů krajinné ekologie jim poskytne důležité indicie, aby mohli v neznámé krajině najít místo, kam sice lidská noha vkročila a lidská ruka již sem tam něco změnila, kde však dosud zůstalo mnoho nedotčeného. Během cesty se žáci seznámí se základními ekologickými termíny, s fungováním vazeb uvnitř i vně ekosystémů a s vazbami, kterými působí lidská činnost (jak hospodářská, tak ochranářská) na přírodu a její pestrost.

Hlavní téma: Ukázka druhové a ekosystémové rozmanitosti, harmonické krajiny a managementu chráněných území.

cílovka: žáci 2. st. základních škol
             žáci středních škol
délka: 4 hodiny
cena: Po dobu projektu Za Naturou na túru (od 2010 do 2011) ZDARMA!!!
volné termíny: duben, květen, červen, září, říjen 2011
místo srazu: vesnička Nová Ves na Podbořansku (GPS: 50°12'12.56"N; 13°16'14.6"E), túra končí na náměstí obce Nepomyšl (GPS: 50°13'7.59"N; 13°18'54.2"E). Dopravu si zajišťuje škola sama.
prakticky: Trasa není fyzicky náročná, nabízí řadu výhledů na okolní krajinu, tempo je pozvolné s mnoha zastaveními. Celý program probíhá venku v přírodě, a to i za nepříznivého počasí. Proto je třeba na to žáky připravit: vhodné oblečení, pevná obuv. Program počítá i s pauzou na svačinu.

Objednávky přijímáme elektronicky
Na Vaše dotazy rády zodpovíme na tel. č.: 605 242 949 (Zdenka Lněníčková), 776 345 521 (Lenka Navrátilová)

Více informací o projektu Za Naturou na túru najdete na www.zanaturou.cz.